Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č.1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů