Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27/07/2020

ČEZ Distribuce a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060718998 v obci Kněžnice dne 27/07/2020 od 7:30 do 15:00 na níže uvedených č.p.:

Kněžnice

22, 23, 95, 100, 109, 113, 114, 119, parc. č. 810/1, parc. č. 811/1, parc. č. 811/3, č. 119U

Informace o odstávce el. energie / ČEZ

Jménem provozovatele distribucní soustavy spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme
informovat o plánovaném prerušení dodávky elektriny c. 110060719017 v obci Knežnice

Dne 13.07.2020 od 7:30 do 14:30
Upresnení rozsahu plánovaného prerušení dodávky elektriny vcetne adres dotcených odberných míst:

Kněžnice

Svoz nebezpečných odpadů

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU

Obecní úřad Kněžnice ve spolupráci s TS Jičín pořádá svoz nebezpečného odpadu

dne 30.6.2020

Pracovníci TS Jičín budou odpad svážet z obvyklých míst od úterního rána, proto můžete nebezpečný odpad odkládat již od neděle 28.6.2020

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Veřejná vyhláška / oznámení
o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání.

Bude se konat dne 23. července 2020 od 12,30 hodin v konferenčním sále ve 3. patře budovy C
Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Oznámení o nočním klidu

Oznámení o nočním klidu

Obecní úřad Kněžnice oznamuje, že v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce Kněžnice č. 3/2017 o nočním klidu se doba nočního klidu 

nevymezuje

dne:           z 5. na 6. července 2020

důvod:       letní zábava pořádaná SDH Kněžnice

Stránky