Souhlas

Z důvodu nepokrytí zejména okrajových částí obce a osad byl zřízen nový systém informování obyvatel. Kvůli zadostiučinění zákonům, je potřeba váš souhlas s ukládáním osobních údajů. Tento je samozřejmě dobrovolný. Proto v příloze naleznete formulář který vytiskněte a dodejte na obecní úřad. Po jeho doručení budete zařazeni do databáze a informace budete dostávat formou SMS zpráv na mobilní telefon.

Odvoz popelnic

Zhruba do konce měsíce března 2011 bude svoz TKO probíhat v odpoledních hodinách, nikoliv ráno. Důvodem jsou technické problémy ve vozovém parku.

Stránky