Odvoz popelnic

Zhruba do konce měsíce března 2011 bude svoz TKO probíhat v odpoledních hodinách, nikoliv ráno. Důvodem jsou technické problémy ve vozovém parku.

Vyhláška č.1/2011

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Stránky