Odvoz popelnic

Zhruba do konce měsíce března 2011 bude svoz TKO probíhat v odpoledních hodinách, nikoliv ráno. Důvodem jsou technické problémy ve vozovém parku. Proto bylo přistoupeno k mimořádné situaci a vozidla budou jezdit na směny.

TS Jičín se omlouvají a pracují na rychlé opravě vozidla aby se situace co nejdříve vrátila do normálu.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace.