Info

Aktualizace informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke koronaviru

Doporučení hejtmana Královéhradeckého kraje:

- doporučení, jak si mýt ruce

- pokyny pro cestovatele

- snížení rizik nákazy koronavirem

doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

 

!!!Prosím sledujte aktualizace!!! 

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ke koronaviru

Na základě požadavku oddělení krizového řízení KÚ Královéhradeckého kraje zveřejňuji materiál vydaný Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje vztahující se k situaci ohledně Coronaviru.

!!!Prosím sledujte aktualizace!!! 

Záměr č. 1/2020

Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 10.02.2020 záměru č. 1/2020 přijmout dar od YACHT CLUB Kněžnice. Předmětem daru jsou pozemky:

 - pozemek p.č. 1292/1 o výměře 13.178 m², trvalý travní porost,

 - pozemek p.č. 1292/2 o výměře 7.423 m², ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,

 - pozemek p.č. 1292/3 o výměře 527 m², orná půda,

 - pozemek p.č. 1295/3 o výměře 56 m², ostatní plocha – ostatní komunikace

Bruslení s TECMAPLASTEM!!!

Firma TECMAPLAST srdečně zve spoluobčany obce Kněžnice na společné bruslení v neděli 8/3/2020 na zimním stadionu Jičín od 10:00 do 11:30hod (vstupné zdarma).

Teplé občerstvení (káva + čaj) zajištěno.

Kněžnická šlápota 2019

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na 2. ročník Kněžnické šlápoty.

Výšlap po katastrálních hranicích obce se uskuteční v pondělí 28/10/2019.

Sraz nadšených turistů bude v 11:00 hodin u obecního úřadu.

 

Bližší informace podá Radek Mazánek na tel. čísle 606 617 136.

Stránky