Vyhlášky

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Veřejná vyhláška / oznámení
o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání.

Bude se konat dne 23. července 2020 od 12,30 hodin v konferenčním sále ve 3. patře budovy C
Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

viz příloha

Stránky