Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.1/2017

platí od: 15.2.2017

Nahrazující OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů