Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhledávání

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 95 výsledků
Obecní úřad
Obecní úřad
'aktuálně zavřeno
Zarezervujte si svůj čas na obecním úřadě.

Info o obci

Obec KNĚŽNICE se nachází osm kilometrů severozápadně od Jičína na trase z Jičína do Turnova. Ke Kněžnici náleží ještě osady Javornice a Pekloves. Obec patří k nejstarším osadám na Jičínsku, už dlouho před rokem 1200. První písemná zmínka o obci se nachází v soudní knize města Jičína z roku 1227.

Vyhláška č.1/2011

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů

Vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška č.2/2008

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Vyhláška č.2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.2/2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Vyhláška č.2/2019

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kněžnice

Vyhláška č.3/2008

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Vyhláška č.3/2017

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Vyhláška č.4/2008

V příloze Obecně závazná vyhláška č.4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kněžnice.

Obec Kněžnice

Obec Kněžnice, jejíž katastr zasahuje do CHKO Český ráj, je vzdálena přibližně osm kilometrů severozápadně od Jičína při hlavní silnici vedoucí z Jičína do Turnova. K obci náleží osady Pekloves a Javornice.

Historie obce

Historie obce

Katastrální obec Kněžnice tvoří Horní a Dolní Kněžnice s osadou Javorníce. Horní část obce - vzdálené od Jičína a od Turnova - rozkládá se po obou stranách říšské silnice vedoucí z Jičína do Turnova. Dolní část obce rozprostírá se po obou stranách okresní silnice k Peklovsi. Leží v údolí, jemuž na západě vévodí Trosky a na severu je ohraničeno Kozlovem a vrchem Tábor. Javorníce se nachází v údolí mezi Libuní a Jinonicí. Nadmořská výška obce činí 366 m a Dolní Kněžnice jsou o 30m níže položeny.


Kontakty

Kontaktní informace:

Adresa

Obecní úřad Kněžnice
Kněžnice 123
okr. Jičín 50601

IČO:       00271683

Info o obci

Obec KNĚŽNICE se nachází osm kilometrů severozápadně od Jičína na trase z Jičína do Turnova. Ke Kněžnici náleží ještě osady Javornice a Pekloves. Obec patří k nejstarším osadám na Jičínsku, už dlouho před rokem 1200. První písemná zmínka o obci se nachází v soudní knize města Jičína z roku 1227.

Územní plán obce

Územní plán obce z roku 2015 je k dispozici na obecním úřadě po předchozí telefopnické domluvě, anebo v úředních hodinách.

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Kněžnice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Mateřská škola

Webové stránky MŠ najdete na odkazu výše.

 

Informace o MŠ Kněžnice

Prezentace školy

Otevření mateřské školy se uskutečnilo v září 1976. Naše mateřská škola je jednotřídní s 24 dětmi a nachází se v pěkném a malebném prostředí Českého ráje. Od roku 2003 vstoupila do právní subjektivity. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců a stravování pro cizí strávníky v doplňkové činnosti. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Cíle vzdělávacího programu

Cílem našeho snažení je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy
a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu otužováním, pravidelným saunováním , zdravou stravou a také podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech.

Co nabízíme 

 

Týdně : 

„Předškoláček“  pro předškolní děti 

Hru na flétničku

Projekt „Pastelka“ – výtvarné činnosti

Sboreček „Sluníčko“

Vzdělávání dětí na interaktivním displeji MultiBoardBěhem celého roku :

Plavecký výcvik v Jičíně

Lyžařský výcvik

Saunování ve vlastní infrasauně

Škola v přírodě

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka pro rodiče

Dětský karneval

Divadelní představení 

Jarní besídka ke Dni matek

Den dětí na zahradě plný her a soutěží s rodiči

Celodenní výlety

Velikonoční hrátky. "Mámo, táto, pojď si hrát..."

Sportovní dětskou olympiádu

Zapojování se do výtvarných soutěží

Dílničky pro rodiče a děti

 

Kontakt


Adresa:

MŠ Kněžnice
Kněžnice 95
506 01 Jičín

Telefon a e-mail:

telefon: +420 493 591 181
mobil:   +420 603 904 165
emailskolka@kneznice.cz
web: ms.kneznice.cz

Zřizovatel:

Obec Kněžnice
počet tříd: 1
počet dětí: 24


Základní informace

Obecní úřad

Obecní úřad Kněžnice je vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. V ostatních dnech nás můžetenavštívit po předchozí telefonické domluvě.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí  od 18:00 do 20:00. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto Formuláře.

Smlouvy

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123

Poskytování informací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Kněžnice má nový web
Kněžnice má nový web

aktualizace článku: 30. 11. 2020

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany.

Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

 • datum vyvěšení: 10.12.2012
 • datum svěšení: 24.12.2012

V příloze naleznete oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je k nahlédnutí na místním obecním úřadě a to v úřední hodiny, případně po předchozí telefonické domluvě i v jiný termín.Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

INFO z FÚ

 • datum vyvěšení: 08.10.2012
 • datum svěšení: 22.10.2012

Vzhledem k digitalizaci pozemků v k.ú. Kněžnice bude muset většina vlastníků podat , nebo Přiznání k dani z nemovitosti.V současné době Finanční úřad v Jičíné a ani není známa cena pozemků pro rok 2013Informace a tiskopisy budou k dispozici koncem prosince nebo začátkem ledna. daňové přiznání je nutno. Opožděné podání přiznání může být pokutováno až 500,-KčPřípadné bližší informace vám podá pí. Kudrnáčová - tel. 728 935015 na Obecním úřadě, nebo pí. Kutnarová - tel.493542377 na Finančním úřadě v Jičíně.

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení: 29.08.2012
 • datum svěšení: 12.09.2012

V pondělí dne 17.9.2011 bude proveden svoz nebezpečného odpadu.Pracovníci TS Jičín budou odpad svážet z obvyklých míst od pondělního rána, proto můžete nepotřebné harampádí odkládat předcházející víkend (15.9. - 16.9.) na těchto místech:- u Obecního úřadu- u Mateřské školky- u odbočky na "Paseky"- v Peklovsi (zastávka)- v Javornici (u Mazánků)Zároveň upozorňujeme, že místa pro sběr tříděného odpadu (sklo, papír, plast), nejsou veřejné skládky. Proto je využívejte na odpad určený ke třídění a udržujte zde pořádek. Děkujeme.

Přerušení dodávky pitné vody

 • datum vyvěšení: 22.07.2013
 • datum svěšení: 05.08.2013

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení: 18.03.2013
 • datum svěšení: 01.04.2013

 Obecní úřad Kněžnice oznamuje v souladu s ustanovením § 50 a Návrh Územního plánu Kněžnice je vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu Kněžnice  vyhláška v příloze 

Harmonogram k ÚP

 • datum vyvěšení: 03.09.2013
 • datum svěšení: 17.09.2013

Jelikož se množí dotazy k průběhu zřizování UP, je zde uveden předběžný časový plán. Jelikož není možné určit přesné datumy, betre tyto informace pouze orientačně. V příloze ještě naleznete obecný harmonogram a lhůty pro zřizování UP.

Ustavující zasedání

 • datum vyvěšení: 27.10.2014
 • datum svěšení: 10.11.2014

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kněžnice

Výsledky voleb do EP

 • datum vyvěšení: 27.05.2014
 • datum svěšení: 10.06.2014

V níže přiložených tabulkách naleznete za naši obec..další odkazy pro podrobnější výsledky: ,

Seznam neznámých vlastníků

 • datum vyvěšení: 15.12.2015
 • datum svěšení: 29.12.2015

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.11.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor

 • datum vyvěšení: 26.11.2015
 • datum svěšení: 10.12.2015

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kozlov - Tábor naleznete v příloze. Případné připomínky doručte písemně na adresu obecního úřadu do 3.12.2015. Poté budou zaslány na adresu AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

 • datum vyvěšení: 31.05.2016
 • datum svěšení: 14.06.2016

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou  v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.viz příloha popř.

Obecní úřad
Obecní úřad
'aktuálně zavřeno
Zarezervujte si svůj čas na obecním úřadě.