Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledávání

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 106 výsledků
Obecní úřad
Obecní úřad
'aktuálně zavřeno
Zarezervujte si svůj čas na obecním úřadě.

Historie obce

Historie obce

Katastrální obec Kněžnice tvoří Horní a Dolní Kněžnice s osadou Javorníce. Horní část obce - vzdálené od Jičína a od Turnova - rozkládá se po obou stranách říšské silnice vedoucí z Jičína do Turnova. Dolní část obce rozprostírá se po obou stranách okresní silnice k Peklovsi. Leží v údolí, jemuž na západě vévodí Trosky a na severu je ohraničeno Kozlovem a vrchem Tábor. Javorníce se nachází v údolí mezi Libuní a Jinonicí. Nadmořská výška obce činí 366 m a Dolní Kněžnice jsou o 30m níže položeny.


Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi
Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi

aktualizace článku: 9. 6. 2022

Dne 21. 5. 2022 se v Kněžnicích - Peklovsi uskutečnil 2. ročník Vítání ptačího zpěvu. Akce pod tímto názvem začali jako první organizovat britští ornitologové v 80. letech minulého století a postupně se rozšířily i do dalších zemí. V naší republice probíhají od 90. let a jedna z prvních proběhla pod vedením autora tohoto článku v roce 1992 v Turnově. Původní organizátoři z Anglie tuto akci chápali jako vítání jara. Během terénní exkurze se sledují ptáci na stanovené trase a určují se hlavně podle zpěvu i dalších hlasových projevů.

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu
Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu

aktualizace článku: 16. 5. 2022

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 21. 5. 2022 proběhne u nás v Kněžnicích  „Vítání ptačího zpěvu“.

Vyhláška č.1/2011

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2012

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů

Vyhláška č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec Kněžnice

Obec Kněžnice, jejíž katastr zasahuje do CHKO Český ráj, je vzdálena přibližně osm kilometrů severozápadně od Jičína při hlavní silnici vedoucí z Jičína do Turnova. K obci náleží osady Pekloves a Javornice.

Historie obce

Historie obce

Katastrální obec Kněžnice tvoří Horní a Dolní Kněžnice s osadou Javorníce. Horní část obce - vzdálené od Jičína a od Turnova - rozkládá se po obou stranách říšské silnice vedoucí z Jičína do Turnova. Dolní část obce rozprostírá se po obou stranách okresní silnice k Peklovsi. Leží v údolí, jemuž na západě vévodí Trosky a na severu je ohraničeno Kozlovem a vrchem Tábor. Javorníce se nachází v údolí mezi Libuní a Jinonicí. Nadmořská výška obce činí 366 m a Dolní Kněžnice jsou o 30m níže položeny.


Kontakty

Kontaktní informace:

Adresa

Obecní úřad Kněžnice
Kněžnice 123
okr. Jičín 50601

IČO:       00271683

Info o obci

Obec KNĚŽNICE se nachází osm kilometrů severozápadně od Jičína na trase z Jičína do Turnova. Ke Kněžnici náleží ještě osady Javornice a Pekloves. Obec patří k nejstarším osadám na Jičínsku, už dlouho před rokem 1200. První písemná zmínka o obci se nachází v soudní knize města Jičína z roku 1227.

Územní plán obce

Územní plán obce z roku 2015 je k dispozici na obecním úřadě po předchozí telefopnické domluvě, anebo v úředních hodinách.

Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Obec Kněžnice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Mateřská škola

Webové stránky MŠ najdete na odkazu výše.

 

Informace o MŠ Kněžnice

Prezentace školy

Otevření mateřské školy se uskutečnilo v září 1976. Naše mateřská škola je jednotřídní s 24 dětmi a nachází se v pěkném a malebném prostředí Českého ráje. Od roku 2003 vstoupila do právní subjektivity. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců a stravování pro cizí strávníky v doplňkové činnosti. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Cíle vzdělávacího programu

Cílem našeho snažení je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy
a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu otužováním, pravidelným saunováním , zdravou stravou a také podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech.

Co nabízíme 

 

Týdně : 

„Předškoláček“  pro předškolní děti 

Hru na flétničku

Projekt „Pastelka“ – výtvarné činnosti

Sboreček „Sluníčko“

Vzdělávání dětí na interaktivním displeji MultiBoardBěhem celého roku :

Plavecký výcvik v Jičíně

Lyžařský výcvik

Saunování ve vlastní infrasauně

Škola v přírodě

Mikulášská nadílka

Vánoční besídka pro rodiče

Dětský karneval

Divadelní představení 

Jarní besídka ke Dni matek

Den dětí na zahradě plný her a soutěží s rodiči

Celodenní výlety

Velikonoční hrátky. "Mámo, táto, pojď si hrát..."

Sportovní dětskou olympiádu

Zapojování se do výtvarných soutěží

Dílničky pro rodiče a děti

 

Kontakt


Adresa:

MŠ Kněžnice
Kněžnice 95
506 01 Jičín

Telefon a e-mail:

telefon: +420 493 591 181
mobil:   +420 603 904 165
emailskolka@kneznice.cz
web: ms.kneznice.cz

Zřizovatel:

Obec Kněžnice
počet tříd: 1
počet dětí: 24


Základní informace

Obecní úřad

Obecní úřad Kněžnice je vám k dispozici každé pondělí od 18:00 do 20:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. V ostatních dnech nás můžetenavštívit po předchozí telefonické domluvě.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí  od 18:00 do 20:00. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto Formuláře.

Smlouvy

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123

Poskytování informací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODÁNÍ

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Kněžnice má nový web
Kněžnice má nový web

aktualizace článku: 30. 11. 2020

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany.

Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu
Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu

aktualizace článku: 16. 5. 2022

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 21. 5. 2022 proběhne u nás v Kněžnicích  „Vítání ptačího zpěvu“.

Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi
Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi

aktualizace článku: 9. 6. 2022

Dne 21. 5. 2022 se v Kněžnicích - Peklovsi uskutečnil 2. ročník Vítání ptačího zpěvu. Akce pod tímto názvem začali jako první organizovat britští ornitologové v 80. letech minulého století a postupně se rozšířily i do dalších zemí. V naší republice probíhají od 90. let a jedna z prvních proběhla pod vedením autora tohoto článku v roce 1992 v Turnově. Původní organizátoři z Anglie tuto akci chápali jako vítání jara. Během terénní exkurze se sledují ptáci na stanovené trase a určují se hlavně podle zpěvu i dalších hlasových projevů.

Souhlas

 • datum vyvěšení: 30.03.2011
 • datum svěšení: 13.04.2011

Z důvodu nepokrytí zejména okrajových částí obce a osad byl zřízen nový systém informování obyvatel. Kvůli zadostiučinění zákonům, je potřeba váš souhlas s ukládáním osobních údajů. Tento je samozřejmě dobrovolný. Proto v příloze naleznete formulář který vytiskněte a dodejte na obecní úřad. Po jeho doručení budete zařazeni do databáze a informace budete dostávat formou SMS zpráv na mobilní telefon.

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení

 • datum vyvěšení: 10.12.2012
 • datum svěšení: 24.12.2012

V příloze naleznete oznámení o zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je k nahlédnutí na místním obecním úřadě a to v úřední hodiny, případně po předchozí telefonické domluvě i v jiný termín.Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 7 zákona, na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (budova Regiocentra Nový pivovar) – a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje.

INFO z FÚ

 • datum vyvěšení: 08.10.2012
 • datum svěšení: 22.10.2012

Vzhledem k digitalizaci pozemků v k.ú. Kněžnice bude muset většina vlastníků podat , nebo Přiznání k dani z nemovitosti.V současné době Finanční úřad v Jičíné a ani není známa cena pozemků pro rok 2013Informace a tiskopisy budou k dispozici koncem prosince nebo začátkem ledna. daňové přiznání je nutno. Opožděné podání přiznání může být pokutováno až 500,-KčPřípadné bližší informace vám podá pí. Kudrnáčová - tel. 728 935015 na Obecním úřadě, nebo pí. Kutnarová - tel.493542377 na Finančním úřadě v Jičíně.

Svoz nebezpečného odpadu

 • datum vyvěšení: 29.08.2012
 • datum svěšení: 12.09.2012

V pondělí dne 17.9.2011 bude proveden svoz nebezpečného odpadu.Pracovníci TS Jičín budou odpad svážet z obvyklých míst od pondělního rána, proto můžete nepotřebné harampádí odkládat předcházející víkend (15.9. - 16.9.) na těchto místech:- u Obecního úřadu- u Mateřské školky- u odbočky na "Paseky"- v Peklovsi (zastávka)- v Javornici (u Mazánků)Zároveň upozorňujeme, že místa pro sběr tříděného odpadu (sklo, papír, plast), nejsou veřejné skládky. Proto je využívejte na odpad určený ke třídění a udržujte zde pořádek. Děkujeme.

Přerušení dodávky pitné vody

 • datum vyvěšení: 22.07.2013
 • datum svěšení: 05.08.2013

Veřejná vyhláška

 • datum vyvěšení: 18.03.2013
 • datum svěšení: 01.04.2013

 Obecní úřad Kněžnice oznamuje v souladu s ustanovením § 50 a Návrh Územního plánu Kněžnice je vystaven k nahlédnutí na Obecním úřadu Kněžnice  vyhláška v příloze 

Harmonogram k ÚP

 • datum vyvěšení: 03.09.2013
 • datum svěšení: 17.09.2013

Jelikož se množí dotazy k průběhu zřizování UP, je zde uveden předběžný časový plán. Jelikož není možné určit přesné datumy, betre tyto informace pouze orientačně. V příloze ještě naleznete obecný harmonogram a lhůty pro zřizování UP.

Ustavující zasedání

 • datum vyvěšení: 27.10.2014
 • datum svěšení: 10.11.2014

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kněžnice

Výsledky voleb do EP

 • datum vyvěšení: 27.05.2014
 • datum svěšení: 10.06.2014

V níže přiložených tabulkách naleznete za naši obec..další odkazy pro podrobnější výsledky: ,

Seznam neznámých vlastníků

 • datum vyvěšení: 15.12.2015
 • datum svěšení: 29.12.2015

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) aktualizované údaje k 1.11.2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí.Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitosti nachází. Obecní úřad má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.

Obecní úřad
Obecní úřad
'aktuálně zavřeno
Zarezervujte si svůj čas na obecním úřadě.