Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi

  • Zdeněk Mrkáček
  • 230


Dne 21. 5. 2022 se v Kněžnicích - Peklovsi uskutečnil 2. ročník Vítání ptačího zpěvu. Akce pod tímto názvem začali jako první organizovat britští ornitologové v 80. letech minulého století a postupně se rozšířily i do dalších zemí. V naší republice probíhají od 90. let a jedna z prvních proběhla pod vedením autora tohoto článku v roce 1992 v Turnově. Původní organizátoři z Anglie tuto akci chápali jako vítání jara. Během terénní exkurze se sledují ptáci na stanovené trase a určují se hlavně podle zpěvu i dalších hlasových projevů.

V tomto duchu proběhla také procházka v naší obci. 7 účastníků ve věku 4 až 70 let prošlo trasu mezi poli, loukami a smíšeným lesem při úpatí Kozlova. Cestou jsme měli možnost pozorovat a hlavně slyšet 25 druhů ptáků od vrabce polního, sýkory koňadry, ťuhýka obecného až po pěnici černohlavou a skřivana polního, kteří patří mezi naše nejlepší pěvce. K nejcennějším pozorovaným druhům lze zařadit žluvu hajní s flétnovitým zpěvem, holuba doupňáka a především pár koroptví polních, který se objevil na louce u železniční tratě nedaleko zastávky Cidlina. Koroptev byla kdysi spolu s bažantem naprosto běžným druhem polí a luk. Dnes patří naopak mezi vzácné druhy. V samém závěru exkurze přelétl nádherný samec motáka lužního, který se v naší obci v posledních letech objevuje stále častěji. Oproti běžnějšímu motáku pochopovi má štíhlejší bílošedá křídla s černými konci a podobně jako on létá nízko nad zemí a na zemi také hnízdí. 

Text a foto Zdeněk Mrkáček

Na fotografiích je holub doupňák, vrabec polní, pěnkava obecná, poštolka obecná a špaček obecný.