Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Články

2020 2023
Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi

Vítání ptačího zpěvu v Kněžnicích – Peklovsi


Dne 21. 5. 2022 se v Kněžnicích - Peklovsi uskutečnil 2. ročník Vítání ptačího zpěvu. Akce pod tímto názvem začali jako první organizovat britští ornitologové v 80. letech minulého století a postupně se rozšířily i do dalších zemí. V naší republice probíhají od 90. let a jedna z prvních proběhla pod vedením autora tohoto článku v roce 1992 v Turnově. Původní organizátoři z Anglie tuto akci chápali jako vítání jara. Během terénní exkurze se sledují ptáci na stanovené trase a určují se hlavně podle zpěvu i dalších hlasových projevů.

V tomto duchu proběhla také procházka v naší obci. 7 účastníků ve věku 4 až 70 let prošlo trasu mezi poli, loukami a smíšeným lesem při úpatí Kozlova. Cestou jsme měli možnost pozorovat a hlavně slyšet 25 druhů ptáků od vrabce polního, sýkory koňadry, ťuhýka obecného až po pěnici černohlavou a skřivana polního, kteří patří mezi naše nejlepší pěvce. K nejcennějším pozorovaným druhům lze zařadit žluvu hajní s flétnovitým zpěvem, holuba doupňáka a především pár koroptví polních, který se objevil na louce u železniční tratě nedaleko zastávky Cidlina. Koroptev byla kdysi spolu s bažantem naprosto běžným druhem polí a luk. Dnes patří naopak mezi vzácné druhy. V samém závěru exkurze přelétl nádherný samec motáka lužního, který se v naší obci v posledních letech objevuje stále častěji. Oproti běžnějšímu motáku pochopovi má štíhlejší bílošedá křídla s černými konci a podobně jako on létá nízko nad zemí a na zemi také hnízdí. 

Text a foto Zdeněk Mrkáček

Na fotografiích je holub doupňák, vrabec polní, pěnkava obecná, poštolka obecná a špaček obecný.

číst více
Kudlanka

Kudlanka

Kudlanka nábožná

Fauna i flóra se také v Českém ráji mění. Některé druhy rostlin i živočichů vymizely, jiné se objevily nově. Pro autora tohoto textu je nejnovějším známým druhem kudlanka nábožná.

Dosti nečekaně byla objevena v srpnu 2019 na zahradě č. p. 77 v Peklovsi v nadmořské výšce cca 380 m. A postupně zde byly nalezeny dokonce 3 jedinci. Kudlanky se pohybovaly během několika týdnů na pruhu zahrady o délce ani ne 20 m, často se zdržovaly na stejných místech. Dle všeho se jednalo o samice, které dosahují délky až 8 cm, samci bývají obvykle menší a mají delší tykadla. Zbarvení bývá proměnlivé od hnědošedé, žlutohnědé až po zelené a tak tomu bylo i u pozorovaných kudlanek. Obě pohlaví kudlanky mají křídla, ale vzhledem k větší velikosti samice létají nerady - jen pár metrů, samci až desítky metrů.

Původně to byl vyloženě teplomilný druh, který obýval subtropy a tropy. V naší bývalé republice se ještě koncem 70. let minulého století vyskytovala pouze místy na jižní Moravě a na Slovensku. Postupně se však její rozšíření změnilo a kudlanka se v současné době šíří i do chladnějších a vyšších poloh naší republiky. Nedávno byl její výskyt zaznamenán dokonce v Krkonoších.

Kudlanka je dravec, larvy i dospělci se živí živým hmyzem. Ten lapají dlouhýma předníma nohama, na kterých mají trny k uchvácení kořisti. Na těchto nohách mají také dosti výrazné skvrny, které připomínají oči a jejich posláním je odstrašit případného nepřítele. A při lovu se orientují hlavně zrakem. Není bez zajímavosti, že kudlanka dokáže otočit hlavu o 360 stupňů, podobně jako sovy. Je to velice bystrý tvor a moje pozorování ukazují na to, že stejně jako jiní živočichové projevuje inteligenci a velice dobře vnímá člověka.

Uvádí se, že po nebo i během páření samice asi v polovině případů pozře samce. Je to podobná situace, jaká je známá u pavouků. Proto bývá samců v populaci převaha. Samice klade vajíčka do zvláštní schránky, kterou většinou ukrývá na spodní stranu kamenů a larvy se líhnou v květnu či červnu.

Text a foto Zdeněk Mrkáček

číst více
aktualizováno: 3. 8. 2020 14:07, Jan Mácha