Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřední deska

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

datum vyvěšení:27. 9. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

na silnici III/28610 - Kněžnice viz. plánek pro akci „výstavba přípojky kanalizace” v termínu 28.9.2023 - 29.9.2023.

datum vyvěšení:25. 9. 2023 - datum svěšení:23. 10. 2023

Veřejná vyhláška - návrh OOP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. f), písm. h) a písm. k) ve spojení s ust. § 43 odst. 2 a ust. § 56 odst. 4 a ust. § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “zákon“), z v e ř e j ň u j e v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu tento NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.

datum vyvěšení:6. 9. 2023

Usnesení / zápis č. 08/2023

Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kněžnice konaného 4.9.2023.

datum vyvěšení:21. 7. 2023

KONEC období mimořádných klimatických podmínek

Vyhlášení konce období mimořádných klimatických podmínek pro celé území Královéhradeckého kraje, rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje.

datum vyvěšení:21. 7. 2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření vydané 20.7.2023.

publikováno: 29. 9. 2020 15:34, Jan Mácha