Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

2024

Odpady

Sazba poplatku činí 900,- Kč

Poplatek je splatný do 30.6. 

Detailní informace o poplatku za odpady najdete v OZV_k poplatku_odpadové hospodářství

Níže pokyny pro platbu - číslo účtu a varibilní symbol 

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku činí 25,- Kč za každý započatý den pobytu s vyjímkou dne jeho počátku

Detailní informace o poplatku najdete v OZV_poplatek_z_pobytu


Poplatek za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa

100,- Kč

b)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,- Kč

c)  za psa, jehž držitelem je osoba starší 65 let

50,- Kč

d)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let

75,- Kč

Detailní informace o poplatku najdete v OZV_k_poplatku_ze_psu

publikováno: 17. 6. 2024 19:54, Tomáš Molnár

Novinky z úřadu

OPRAVA SILNICE 1/35

publikováno: 10. 6. 2024

  • Tomáš Molnár
  • 340

aktuální informace k plánované opravě

Částečné přerušení dodávky pitné vody

publikováno: 2. 5. 2023

  • Tomáš Molnár
  • 325

Částečné přerušení dodávky pitné vody

Dne 4.5.2023 od 8:30 do 12:30 dojde z důvodu napojení nové části vodovodního řadu k přerušení dodávky pitné vody v části obce - viz mapka v příloze.

OÚ a Stavoka Kosice děkují za pochopení