Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.1/2014

platí od: 5.2.2014

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňvání komunáolního odpadu