Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.1/2016

platí od: 14.3.2016

Nahrazující OZV č.3/2015o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů