Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.1/2018

platí od: 12.2.2018

Nahrazující OZV č.1/2017o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  * Došlo k upřesnění osvobození od poplatku pro osoby tělesně postižené, a to pouze na držitele průkazu ZTP a ZTP/P