Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.2/2016

platí od: 14.3.2016

Nahrazující OZV č.4/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem   O termínu přistavení velkoobjemového kontejneru budou občané včas infomováni klasickým způsobem - SMS, vyvěšením na úřední desce, atd...