Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhláška č.3/2015

platí od: 8.6.2015

nahrazující OZV č.1/2015o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů