Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Archiv úřední desky

datum vyvěšení:10. 10. 2023 - datum svěšení:15. 11. 2023

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

datum vyvěšení:3. 10. 2023 - datum svěšení:19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

datum vyvěšení:25. 9. 2023 - datum svěšení:23. 10. 2023

Veřejná vyhláška - návrh OOP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. f), písm. h) a písm. k) ve spojení s ust. § 43 odst. 2 a ust. § 56 odst. 4 a ust. § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “zákon“), z v e ř e j ň u j e v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu tento NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.

datum vyvěšení:6. 9. 2023 - datum svěšení:30. 9. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA seznámení účastníků řízení s podklady před rozhodnutím

Oznámení o shromáždění dostatečných podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci povolení výjimky ve smyslu ust. § 56 odst. 1 a 2 zákona z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu - kriticky ohroženého vlka obecného.

datum vyvěšení:4. 7. 2023 - datum svěšení:20. 7. 2023

Veřejná vyhláška

Informace ke správnímu řízení výjimka odstranění problematických vlků

datum vyvěšení:16. 6. 2023 - datum svěšení:3. 7. 2023

Záměr č. 3/2023

Záměr odkoupit 2 betonové podpěrné body 19G a 35G na pozemcích p. č. 877/3 a p. č. 1747/1 v k. ú. Kněžnice 667081.

publikováno: 29. 9. 2020 15:34, Jan Mácha