Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Smlouvy

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 

Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123

  smlouva-o-dilo-c-16-594-2016-dodatek-c-2-udrzovaci-prace-a-stavebni-upravy-obecniho-uradu-c-p-123.pdf (8 MB)

Smlouva o dílo 

Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123

V příloze Smlouva o dílo č. 16/594/2016 - uzavřená mezi obcí Kněžnice a firmou OBIS s.r.o. na stavbu "Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123"

  smlouva-o-dilo-c-16-594-2016-udrzovaci-prace-a-stavebni-upravy-obecniho-uradu-c-p.123 (3 MB)


aktualizováno: 28. 9. 2020 11:38, Jan Mácha

Novinky z úřadu

Povinně zveřejňované informace

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.